کاربرد پایتون در اقتصاد و مالی

پایتون یک زبان برنامه نویسی مناسب برای انجام محاسبات اقتصادی و مدلسازی مالی است.

 

  • پیش ثبت نام در دوره های آموزشی(سال99)
  • آموزش پایتون
  • مدلسازی مالی با پایتون
  • کاربرد پایتون در اقتصاد و مالی
  • آموزش مدلسازی مالی
  • معاملات الگوریتمی
  • یادگیری ماشین
  • مثال های کاربردی بورس ایران
  • Financial Modeling with Python

کاربرد پایتون در اقتصاد و مالی